WO-LOS

 

WO-LOS is opgenomen in de Onderwijs Innovatie Etalage van het SLO. Hiermee hebben we een trotse erkenning van de kwaliteit van WO-LOS. Wilt u ook ANDERS met WO-LOS aan het werk, omdat u kijkt wat de kinderen nodig hebben, neem dan contact op met ons. Samen kunnen we bekijken wat we voor u(w school) kunnen betekenen. Op deze contactpagina kunt u ook eenvoudig een demo-account aanvragen.

Wereld Oriëntatie

Leren door Onderzoek en Samenwerking

WO-LOS gaat uit van de kerndoelen van het basisonderwijs en sluit aan bij het eindadvies van Platform Onderwijs2032 waarin de essentiële  kernmerken van toekomstgericht onderwijs worden benoemd:

* De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten;
De nieuwsgierigheid van kinderen is de basisgedachte van WO-LOS.

* De leerling vormt zijn persoonlijkheid;
De kinderen ervaren bij WO-LOS dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt of geleerd hebben.

* De leerling leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen kijken;
De kinderen leren bij WO-LOS verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

* De leerling leert de kansen van de digitale wereld te benutten;
De kinderen krijgen de hele dag informatie door de digitale wereld waarin zij opgroeien. WO-LOS leert hen hiermee kritisch om te gaan en de informatie te filteren.

* De leerling krijgt betekenisvol onderwijs op maat;
WO-LOS sluit aan bij de interesses en capaciteiten van de individuele leerling en daagt ze uit die ten volle te ontwikkelen.

Wat doen wij allemaal bij WO-LOS?

WO-LOS staat voor WereldOriëntatie Leren door Onderzoek en Samenwerking.
In de maatschappij, waar wij de huidige generatie kinderen op voorbereiden, zal steeds meer een beroep worden gedaan op de probleemoplossende vaardigheden. Creatief denken en samenwerking zijn hierbij essentieel.

Met WO-LOS worden de kinderen veel meer uitgedaagd om hun talenten in te zetten en zich te ontwikkelen op een niveau dat past bij het kind. We doen dit door wereldoriëntatie aan te bieden middels “onderzoeksopdrachten” die de kinderen zelf gaan opstellen. De rol van de leerkracht is coachend en zorgt er voor dat die onderzoeksopdrachten binnen de kerndoelen en leerlijnen vallen. We stimuleren altijd dat er meer wordt geleerd.

Kinderen verantwoorden wat ze hebben geleerd door middel van presentaties. Dit kan middels een powerpoint, muurkrant of welke andere creatieve oplossing dan ook. Essentieel is dat de leerkracht in de presentatie de gestelde doelen terug ziet.

Kerndoelen en LOS

WO-LOS is volledig kerndoeldekkend.
Bij de uitwerking van de thema’s hebben we gebruik gemaakt van de bestaande kerndoelen. Bij deze thema’s hebben we vervolgens de doelen gebruikt die het SLO in de “tulelijsten” verwoord. Zo hebben we een dekkend aanbod gecreëerd voor wereldoriëntatie.

Scholen die al LOS gaan

Zie alle scholen