Anderen over WO-LOS

De onderwijsinspectie over WO-LOS

De onderwijsinspectie is enthousiast over WO-LOS. Hier een citaat uit het inspectieverslag:

“De Ludgerusschool wil ieder kind ambitieus onderwijs bieden. In de wereldoriënterende vakken slaagt de school hier goed in. De school biedt zaakvakken schoolbreed thematisch aan waarbij het uitgangspunt is dat de leerlingen leren door te onderzoeken en samen te werken. De inspectie in onder de indruk van de manier waarop de leerlingen in groepjes werken aan hun eigen onderzoeksvragen en hun bevindingen aan het eind van het thema presenteren aan de hele groep”. 

WO-LOS opgenomen in de Onderwijs Innovatie Etalage van de SLO

Het SLO in Enschede heeft WO-LOS opgenomen in hun etalage voor onderwijs innovatie. Hier zijn we uiteraard zeer trots op. We werden ook niet zomaar toegelaten, maar moesten laten zien waar we voor staan, namelijk inhoudelijk goed onderwijs voor wereld oriëntatie, maar dan op de manier die past bij wat kinderen van ons vragen en hen voorbereid op hun toekomstige plek in de maatschappij.

WO-LOS in de media

Wereldoriëntatie LOS is al ontdekt. Zo is LOS in 2012 de winnaar geweest van de Provinciale Onderwijsprijs en de Wim Kamuprijs. Daarmee was men meteen genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.

Winnaar van de provinciale onderwijsprijs:

Youtube

En onderaan deze pagina een artikel van De St. Ludgerusschool uit Loenen ad Vecht waar WO-LOS inmiddels is ingevoerd naar volle tevredenheid van een ieder.

Ludgerusschool Loenen a/d Vecht