Implementatie

Mogelijkheden voor begeleiding bij de implementatie WO-LOS:

WO-LOS vraagt van leerkrachten een andere manier van onderwijzen. Vaak moeten ze los durven laten en vertrouwen om het proces bij de leerlingen optimaal te begeleiden. WO-LOS kan u hierbij helpen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor begeleiding op een rij. Uiteraard worden de teamtrainingen op maat gemaakt passend bij de wensen en ontwikkelingen van de school.

Wil je meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier of via 06-29314375 of 06-42433998 dan bespreken we de diverse mogelijkheden.

Voorbereiden van een thema
WO-LOS vraagt een andere manier van werken. Tijdens deze training wordt de visie van WO-LOS besproken en gaan we praktisch aan de slag wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. Hoe bereid je een thema voor? Welke keuzes moet je daarin maken? Vervolgens gaan de teamleden onder begeleiding een thema voorbereiden, zodat er morgen gestart kan worden met WO-LOS.

Cyclus van onderzoekend leren
Hoe ziet de cyclus eruit?
Waarom is het belangrijk om deze cyclus te doorlopen en welke problemen kun je daarbij tegenkomen?

Onderzoeksvragen
Tijdens onderzoekend leren gaan de leerlingen zichzelf vragen stellen i.p.v. antwoorden geven op ene vraag die door de leerkracht wordt gesteld. Dit vraagt een andere vaardigheid en ook als leerkracht heb je een andere rol: je bent procesbegeleider in plaats van kennisoverdrager. Wat vraagt dat van jou? Hoe leer je kinderen weer vragen te stellen?
Waar voldoet een goede onderzoeksvraag aan? Onderdelen die aan bod komen:

-techniek van vragen stellen

-vragenmachientje van KW&T

-vragenplacemat

-vragenmatrix

-taxonomie van Bloom

Deze module kan in de vorm van een training en/of een klasconsultatie en/of een intervisiebijeenkomst worden uitgevoerd.

Effectieve feedback
Deze training is gebaseerd op de theorie van Hattie en gaat over de coachende rol van de leerkracht. Effectieve feedback sluit aan op doelen succescriteria en voldoet aan bepaalde voorwaarden. In deze training leer je hoe je leerlingen effectieve feedback kunt geven, maar ook hoe je leerlingen elkaar feedback kunt laten geven.

Samenwerken
Tijdens onderzoekend leren werken de leerlingen samen. Hoe begeleid je dit proces als leerkracht? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe plannen de leerlingen?

Executieve functies
Executieve functies sturen het denken en doen. In deze training onderzoek je welke functies vooral actief zijn in de verschillende fasen van de onderzoekscyclus.
Je leert ook wat je als leerkracht kunt doen om deze functie te versterken tijdens het onderzoekend leren.

Fixed en Growth mindset
Onderzoekend leren bestaat bij de gratie van experimenteren en fouten maken. Juist op die momenten ontdek je het meest!
Hoe zorg je dat kinderen fouten durven maken?
Wat is het verschil tussen een fixed en growth mindset? Hoe herken je het bij jezelf en bij kinderen?
Wat kun jij doen in je taalgebruik, houding, gewoontes en opdrachten om een growth mindset te bevorderen?

Portfolio en kindgesprekken
WO-LOS leent zich uitstekend om aan de slag te gaan met een portfolio voor de leerlingen. Hiermee wordt het eigenaarschap van de leerlingen verder vergroot. In deze training staat centraal hoe dit vorm gegeven kan worden en hoe je dit proces d.m.v. kindgesprekken begeleidt.

Klassenbezoeken
Tijdens de klassenbezoeken ligt de nadruk vooral om de rol van de leerkracht. Lukt het om de leerlingen vanuit een coachende rol een verdiepingsslag te laten maken? Wat gaat al goed en waar liggen nog kansen?

Opleiden interne specialist
Om de implementatie verder te bevorderen is het mogelijk om een interne specialist WO-LOS op te leiden. De specialist zal gecoacht worden om deze rol te kunnen vervullen passend bij de kennis en vaardigheden die reeds aanwezig zijn.

Organisatie Time4Care