Implementatie

Het team van WO-LOS komt graag bij u op school een presentatie geven over WO-LOS. In deze presentatie van ongeveer een uur nemen we u en uw team mee in het waarom en hoe van WO-LOS.

Tevens kunnen we u een implementatietraject aanbieden. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden:

* Gezamenlijk voorbereiden van een thema (en de volgende dag aan de slag met de kinderen in de klas)

* Terugkombijeenkomst voor evaluatie en opstart van nieuw thema

* Klassenbezoeken betreffende de juiste implementatie van WO-LOS

* Teamtraining: “Waar moet een goede onderzoeksvraag aan voldoen?” en leerkrachten opleiden tot coach in de klas bij WO-LOS waarbij het hogere orden denken centraal staat.

* Klassenbezoeken waarbij de coachende vaardigheden van de leerkracht centraal staat

WO-LOS is ontwikkeldĀ door Anita Aalpoel en Marco Brinkhuis. Zij hebben WO-LOS in de praktijk ontwikkeld en werken nu ook nog dagelijks met deze aanpak. Beiden zijn directeur van een basisschool.

Wilt u meer informatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier op de website of belt u met 0348-480668 of 06 29 31 43 75.

Organisatie Time4Care