Thema’s

De kerndoelen zijn het uitgangspunt voor de themaindeling. Hierdoor is WO-LOS volledig kerndoeldekkend. Voor ieder schooljaar zijn er negen thema’s uitgewerkt. Ieder thema beslaat een periode van vier weken. Per thema is een uitwerking gemaakt voor de diverse groepen, waardoor de leerkracht handvatten heeft om het onderzoekend leren vorm te geven en zijn coachende rol in te vullen.

De thema’s voor de groepen 3 t/m 8 lopen gelijk op, maar verschillen van inhoud en doelen. Geschiedenis wijkt hiervan af, omdat dit verdeeld is in tijdvakken. Elk thema gaat dieper in op een van de onderdelen van wereldoriëntatie. Zo worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie afwisselend aangeboden.

Op deze pagina vindt u één thema geheel uitgewerkt. Wilt u toegang tot alle uitwerkingen, dan kunt u via het contactformulier een licentie aanvragen.

WO-LOS thema-indeling